جدید ترین ها
نسخه لذت از زندگی

٢٥٠,٠٠٠ ریال

شجاع باش دختر

٣٢٠,٠٠٠ ریال

رسوایی

٥٥٠,٠٠٠ ریال

راه شاهی

٢٥٠,٠٠٠ ریال

زبان صورت

٤٧٠,٠٠٠ ریال

ژان ژاک روسو

١٢٠,٠٠٠ ریال

درد نهفته

٥٦٠,٠٠٠ ریال

رمان در وقت اضافه

٤٨٠,٠٠٠ ریال

شیوه گرگ

٤٩٠,٠٠٠ ریال

پاکون

٢٠٠,٠٠٠ ریال

گریزها

٧٢٠,٠٠٠ ریال

کالاهای دارای تخفیف
قاچاق نبی
٢٠ %

٢٥٠,٠٠٠ ریال
٢٠٠,٠٠٠ ریال

اخلاق حرفه ای
٢٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٦٤,٠٠٠ ریال

خاطرات رفسنجانی(سال1369-1313)14ج معارف
٢٠ %

٤,٢٠٠,٠٠٠ ریال
٣,٣٦٠,٠٠٠ ریال

سردرد کودکان و نوجوانان
٢٠ %

٢٣,٠٠٠ ریال
١٨,٤٠٠ ریال

مثنوی اشتر نامه (زوار)
٢٠ %

٣٢,٠٠٠ ریال
٢٥,٦٠٠ ریال

نظریه «تحلیل رفتار متقابل» از سوی درمانگران و متخصصین گروه درمانی در بسیاری از مراکز روان درمانی و نیز در جلسات خصوصی برای درمان انواع اختلالات روانی، هیجانی و شخصیتی استفاده می شود. جذابیت فزاینده و توسعه فراوان این اصول و روش ها انگیزه نگارش این کتاب بوده است. دلیل عمده امیدبخشی گسترده «تحلیل رفتار متقابل» در پرکردن فاصله میان نیاز و وسیله درمان روانی آنست که این روش در گروه ها بسیار ثمربخش بوده است. افراد گروه از جلسه اول شروع به تغییر کرده، خوب می شوند و رشد می کنند و اولین گام را برای رهایی از استبداد گذشته برمی دارند.
ادامه مطلب سه شنبه 1397/01/28 ساعت 20:45