کالاهای دارای تخفیف
got it 3b sb+wb+cd
٥٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٤٠,٠٠٠ ریال

got it 3a sb+wb+cd
٥٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٤٠,٠٠٠ ریال

قاچاق نبی
٢٠ %

٢٥٠,٠٠٠ ریال
٢٠٠,٠٠٠ ریال

اخلاق حرفه ای
٢٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٦٤,٠٠٠ ریال

خاطرات رفسنجانی(سال1369-1313)14ج معارف
٢٠ %

٤,٢٠٠,٠٠٠ ریال
٣,٣٦٠,٠٠٠ ریال

سردرد کودکان و نوجوانان
٢٠ %

٢٣,٠٠٠ ریال
١٨,٤٠٠ ریال

اصناف در بوشهر
٢٠ %

٧٠٠,٠٠٠ ریال
٥٦٠,٠٠٠ ریال

مثنوی اشتر نامه (زوار)
٢٠ %

٣٢,٠٠٠ ریال
٢٥,٦٠٠ ریال

پیشنهاد کتابسرا
خوشا خوشبختان

١٥٠,٠٠٠ ریال

مرگ وزیر مختار

٤٧٠,٠٠٠ ریال

وضعیت آخر

٢٨٠,٠٠٠ ریال

سقوط فرشتگان

٢٠٠,٠٠٠ ریال

آب باریکه ها

١٢٠,٠٠٠ ریال

سمفونی مردگان

٢١٠,٠٠٠ ریال

لاوینیا

٣٦٠,٠٠٠ ریال

نظریه «تحلیل رفتار متقابل» از سوی درمانگران و متخصصین گروه درمانی در بسیاری از مراکز روان درمانی و نیز در جلسات خصوصی برای درمان انواع اختلالات روانی، هیجانی و شخصیتی استفاده می شود. جذابیت فزاینده و توسعه فراوان این اصول و روش ها انگیزه نگارش این کتاب بوده است. دلیل عمده امیدبخشی گسترده «تحلیل رفتار متقابل» در پرکردن فاصله میان نیاز و وسیله درمان روانی آنست که این روش در گروه ها بسیار ثمربخش بوده است. افراد گروه از جلسه اول شروع به تغییر کرده، خوب می شوند و رشد می کنند و اولین گام را برای رهایی از استبداد گذشته برمی دارند.
ادامه مطلب سه شنبه 1397/01/28 ساعت 20:45